ĐĂNG KÝ THAM GIA

Chọn

ĐĂNG KÝ

p

DỰ THI

Chọn

DỰ THI

p

KẾT QUẢ & ĐÁP ÁN

Chọn

ĐÁP ÁN

p

THÔNG BÁO TỪ BAN TỔ CHỨC
BÀI VIẾT

TIÊU CHÍ XẾP HẠN, PHƯƠNG PHÁP TÍNH ĐIỂM


1. Tiêu chí

- Tổng điểm trả lời các câu hỏi trắc nghiệm.

- Thời gian hoàn thành bài thi nhanh hơn.

2. Phương pháp tính điểm

- Cán bộ chiến sĩ trả lời 30 câu hỏi trắc nghiệm. Trả lời đúng: 01 điểm/1 câu hỏi; không trả lời hoặc trả lời sai: 0 điểm/1 câu

- Tổng số điểm tối đa của vòng thi là 30 điểm.

- Thời gian thi đối đa của vòng thi là 30 phút.

Ban Tổ chức cuộc thi xét chọn cán bộ, chiến sĩ đạt điểm cao theo tiêu chí xếp hạng theo Thể lệ này.

*Lưu ý:

+ Cán bộ, chiến sĩ được tham gia tối đa 3 lần trong thời gian tổ chức Cuộc thi (từ 30/11/2023 đến ngày 20/12/2023), kết quả được xét công nhận là kết quả điểm thi cao nhất.

+ Nếu cán bộ, chiến sĩ tham gia thi bị phát hiện việc mời người khác thi hộ hoặc tiết lộ thông tin tài khoản thi cho người khác đăng nhập kể từ lúc đăng kí thành công đến khi kết thúc cuộc thi sẽ bị hủy kết quả thi.

TÀI LIỆU THAM KHẢO


- Chương XX Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) quy định các tội phạm về ma túy.

- Luật Phòng, chống ma túy năm 2021.

- Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (sửa đổi, bổ sung năm 2020).

- Pháp lệnh số 01/2022/UBTVQH15 ngày 24/3/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về trình tự, thủ tục TAND xem xét, quyết định việc đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

- Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống ma túy, Luật Xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy.

- Nghị định số 109/2021/NĐ-CP ngày 08/12/2021 quy định cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy và hồ sơ, trình tự, thủ tục xác định tình trạng nghiện ma túy.

- Nghị định số 105/2021/NĐ-CP ngày 04/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống ma túy.

- Thông tư số 18/2021/TT-BYT ngày 16/11/2021 của Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn chẩn đoán và quy trình chuyên môn để xác định tình trạng nghiện ma túy.

- Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt (sửa đổi, bổ sung theo Nghị định 123/2021/NĐ-CP của Chính phủ).

 

THÔNG TIN CUỘC THI


Thể lệ cuộc thi
Giải thưởng
Hướng dẫn